POKLADNICA NÁRODA

pre sociálny a ekonomický rozvoj regiónov

XAU Depozitár

Pokladničné poukážky kryté zlatom

Fondy pre rozvoj

POSLANIE

Zabezpečenie stability ekonomiky Národa a poskytovaním služby, podpory k dosiahnutiu prosperity každého podielnika, Suverénneho Medzinárodného finančného družstva Slovenské Podielové Družstvo ROD.

Sme súčasťou siete prvotriednych bankových, finančných inštitúcií a investičných fondov, ku ktorým máme práva prístupu.

POKLADNICA SPDR 

cieľom pokladnice je sociálny a ekonomický rozvoj regiónov

Pokladnica SPDR je Pokladňa a Depozitár zlatých rezerv. Je to Medzinárodná finančná inštitúcia určená pre podielnikov Medzinárodného podielového družstva (Slovenské Podielové Družstvo ROD).


Pokladnica SPDR, bola založená ako inštrument, ktorý umožní fungovanie mnohých Medzinárodných národom prospešných projektov a programov, spojených taktiež s poskytovaním finančných služieb pre podporou podielnikov SPDR.

STAŇTE SA PODIELNIKOM SPDR

SPDR je Medzinárodná finančná inštitúcia a zjednocujúcim inštrumentom pre všetkých jednotlivcov - fyzické osoby ako aj právnické osoby, bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, sociálne postavenie, názory a iné postoje z akejkoľvek časti sveta. Družstvo vytvára podmienky pre každého podielnika rovnaké. Podmienky akým spôsobom sa môže stať podielnikom SPDR ktokoľvek, pojednáva prihláška a samotná zmluva medzi SPDR a záujemcom o vstup do Družstva. Všetky informácie sú dostupné na našej webovej stránke SPDR.

NAŠI PARTNERI

© Copyright 2022 , Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.